In Backlit Film | Xưởng in BCV

Tag: ,

in-backlit-film

In backlit film – In backlit film giá rẻ – In backlit film chất lượng HCM

In Backlit Film là kỹ thuật in ngược (in mặt sau của chất liệu) và cho thấy hình ảnh ở phía trước, do chất...